وبینار مداخله در بحران طلاق

وبینار مداخله در بحران طلاق


وبینار مداخله در بحران طلاق

 دبیرخانه مراکز مشاوره دانشگاه های منطقه 10 کشور برگزار می کند:

 وبینار آنلاین رایگان
مداخلات در فرایند طلاق (قبل، حین و بعد از طلاق)
 مدرس: آقای دکتر غلامرضا رجبی 
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز 
 ویژه روانشناسان و مشاوران دانشگاههای منطقه 10
تاریخ:  جلسه اول یکشنبه 26 / 2 / 1400  جلسه دوم دوشنبه 27 / 2 / 1400  جلسه سوم سه شنبه 28 / 2 / 1400 
 زمان: 23 الی 21
 لینک ورود به وبینار:    http://meeting.scu.ac.ir/uscc/
 لطفا با گزینه ی مهمان وارد شده و نام خود را با حروف انگلیسی تایپ نمایید.
تلفن هماهنگی 09169006913 خانم نظری