سوالات متداول

طرح پرسش     جستجو

مشاورین و روانشناسان شاغل در مرکز مشاوره دانشجویی چگونه انتخاب می شوند و آیا از مدرسین دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز استفاده می گردد؟

تیم درمانی مرکز مشاوره دانشجویی بصورت تمام و وقت و پاره وقت و بنا بر نیاز مجموعه مشاوره  با دعوت از اساتید محترم هئیت علمی دانشگاه شهید چمران و نیز درمانگران مدعو و مورد تائید ، تشکیل گردیده است. اساتید شاغل در مرکز با در اختیار داشتن روزمه قوی و با رعایت اصول منطبق بر سازمان نظام مشاوره و روان درمانی کشور جهت فعالیت در مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه برگزیده می شوند. شایان توجه است  مشخصات تیم درمان مرکز مشاوره دانشجویی در همین سایت قابل روئیت می باشد ( بخش مدیریت سمت تیم درمان و مدعو). 

کارشناس پاسخ دهنده: حسین حساوی
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
در مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه چه خدماتی ارائه می گردد؟

مهمترین خدمات مرکز شامل:

  • کمک به دانشجویان در شناخت هرچه بهتراستعدادها ، رغبتها و ارزشهای فردی وحاکم بر جامعه.
  • کمک به رشد استعدادها و خلاقیتهای دانشجویان و به کارگیری این قابلیتها در راه تعالی فردی و اجتماعی و ارتقای سطح فکری و توانایی فردی و اجتماعی دانشجویان برای مقابله موثر و کارآمد با مسائل مختلف زندگی و نیل به سازگاری.
  • آشنا سازی دانشجویان با فرصتهای مناسب محیطی به منظور سازگاری بهتر و پیشگیری ازبروز مشکلات روانی،رفتاری، تربیتی وعاطفی دانشجویان به منظور ارتقای سطح بهداشت روانی،فردی و اجتماعی آنان.
  • ارتباط با مسوولان دانشگاه و دیگر افراد در بهبود وضع دانشجویان .
  • ارائه خدمات روانپزشکی به افراد نیازمند دارو درمانی.
  • ارائه خدمات مختلف روان شناختی و آزمونهای روان شناختی. در زمینه های تحصیلی، خانوادگی، ارتباطی، ازدواج، سلامت روان و شغلی
  • حمایت از دانشجویان در مقابله با موارد بحرانی مانند: مرگ عزیزان، شکست در زندگی و غیره .
  • برگزاری کارگاههای آموزشی برای دانشجویان و کارکنان دانشگاه.
  • پژوهش در مسائل و مشکلات دانشجویان در جهت برنامه ریزی آینده و بهبود وضعیت دانشجویان.
کارشناس پاسخ دهنده: حسین حساوی
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
چه اطمینانی است که اطلاعات شخصی افراد در مراجعه به مرکز مشاوره در اختیار دیگران قرار نگیرد؟

کلیه فعالیتهای مرکز مشاوره دانشجویی براساس رعایت اصل راز داری و طبق پروتکل های دفتر مرکزی مشاوره و سلامت وزارت علوم تحقیقات و فناوری انجام می شود. پس از پذیرش مراجعین با مشخص نمودن یک کد ، تمامی مراجعات بعدی افراد براساس همین کد رمز گزاری شده انجام می شود و اطمینان داده می شود که اطلاعات به هیچ وجه در اختیار هیچ فرد یا مقام مسئولی غیر از مرکز مشاوره قرار داده نمی شود.

کارشناس پاسخ دهنده: حسین حساوی
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
چه کسانی می توانند از خدمات مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه استفاده کنند و تعرفه و هزینه های درمانی چقدر است؟

تمامی دانشجویان دانشگاه در تمامی مقاطع ، کارکنان و پرسنل شاغل در دانشگاه و اساتید محترم می توانند از خدمات مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه برخوردار شوند و تمامی جلسات مشاوره و خدمات ارائه شده در مرکز مشاوره دانشجویی بصورت رایگان می باشد.

کارشناس پاسخ دهنده: حسین حساوی
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
نمایش 4 نتیجه