عضویت در کانون همیاران

دانشجوی همیار، دانشجوی داوطلبی است که ضمن عضویت در  کانون دانشجویی همیاران سلامت روان آمادگی خود را برای انجام خدمات مرتبط با سلامت روان، آموزش، پیشگیری، شناسایی، یاری­رسانی و ارجاع دانشجویان نیازمند به خدمات مشاوره اعلام می­دارد و خدمات خود را از روی میل و رغبت بدون هیچ گونه چشم داشتی و با این اعتقاد که برای اجتماع سودمند است ارائه نموده و در فعالیت‌های اجتماع­محور مرکز مشاوره مشارکت می‌نماید.

علاقمندان به عضویت در کانون همیاران سلامت روان می توانند در ابتدای ترم تحصیلی با مراجعه به دفاتر کانون همیاران یا مرکز مشاوره نسبت به جذب در کانون اقدام نمایند.

عضویت در کانون مطابق ماده (3) آیین نامه تشکیل کانون‌های فرهنگی دانشجویان با مراجعه به دفتر کانون و تکمیل فرم عضویت امکان پذیر است. کارت عضویت نشانگر هویت عضو در کانون است. در کارت عضویت، مشخصات فردی و نوع فعالیت عضو مشخص می­باشد. لغو یا تعلیق عضویت براساس ماده (3) آیین نامه تشکیل کانون‌های فرهنگی دانشجویان و مطابق آیین‌نامه انضباطی کانون صورت می پذیرد.شایان توجه است عضویت در مجمع عمومی و شورای مرکزی سایر کانون‌ها مغایر با عضویت در مجمع عمومی کانون نیست.