طرح پایش سلامت روان

هر ساله مطابق دستورالعمل ارسالی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری کشور، برنامه پایش سلامت روان دانشجویان به منظور پیشگیری و برنامه‌ریزی ارتقاء سلامت روان آنان، بخشی از مهم‌ترین وظایف ادارات مشاوره دانشگاه‌ها شده است که مرکز مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز نیز طرح پایش سلامت روان را با هدف بررسی عملکرد اجتماعی، نشانگان جسمانی، اضطراب و افسردگی برای دانشجویان انجام می دهد.

قابل توجه است بنا به ضرورت اجرای این طرح برای کلیه دانشجویان درمقاطع مختلف و اهمیت غربال تخصصی، این طرح برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز انجام می گردد.

نحوه انجام این طرح برای دانشجویان به دو صورت ، پرسشنامه های سلامت روان به صورت قلم کاغذی و پرسشنامه های الکترونیکی می باشد و داده های جمع آوری شده پس از تجزیه و تحلیل بررسی و بصورت تخصصی تفسیر می گردند و ضمن شناسایی دانشجویان در معرض آسیب و موارد بحرانی جهت مداخلات درمانی  به مرکز مشاوره دعوت می شوند و همچنین از دانشجویان برای شرکت در کارگاه های آموزشی و مشاوره های فردی و گروهی دعوت به عمل می آید.

شایان توجه است با اجرای این طرح علاوه بر اینکه در بدو ورود دانشجویان به معرفی مرکز مشاوره و نوع فعالیتهای آن پرداخته می شود و به تعبیر دیگر اولین گام جهت آشنایی دانشجویان با مرکز مشاوره می باشد، می توان دانشجویان در معرض خطر و دانشجویانی که آسیب پذیری بیشتری را نشان میدهند شناسایی کرد و با پیگیری های بعدی امکانی فراهم آورد تا این دانشجویان تحت پوشش خدمات  روانشناختی قرار گیرند تا از این طریق از بروز رفتارهای پر خطر احتمالی پیشگیری کرد و در عین حال نتایج آن می تواند در برنامه ریزی های دانشگاه مورد استفاده قرار گیرد.