نشانی مرکز مشاوره

 اتوبان گلستان - روبروی خوابگاه حضرت معصومه ( س ) - ( روبروی حوزه نظام وظیفه سابق )- معاونت دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز 

جنب درمانگاه – مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز - کد پستی 83151-62357

    شماره تماس مستقیم:   06133366182 

   شماره های داخلی 5426-5427

   صدای مشاوره : 09169006913

  صفحه اینستاگرام :   scu-counseling-center

  ایمیل اکادمیک مرکز مشاوره دانشجویی :   counseling.c@scu.ac.ir