بستر سازی جهت راه اندازی مشاوره آفلاین

قابل توجه دانشجویان و مخاطبان عزیز سایت مرکز مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

بستر سازی جهت مشاوره آفلاین توسط واحد IT دانشگاه شهید چمران اهواز در دستور کار قرار گرفته است و به زودی این مهم تحقق می یابد.

از این پس دانشجویانی که قادر به حضور در مرکز مشاوره نیستند و یا تمایل به شرکت در جلسات مشاوره حضوری را ندارند می توانند با مراجعه به این قسمت نسبت به طرح سئوال و مشکلات خود اقدام نمایند.