فصلنامه اعتیاد پژوهی

در استمرار سلسله انتشارات دفتر تحقیقات و آموزش و همچنین در راستای  آگاهی رسانی بیشتر به عزیزان و علاقمندان به مطالب پیشگیری در این بخش از سایت مرکز مشاوره آدرس الکترونیکی فصلنامه اعتیادپژوهی در اختیار دوستان و علاقمندان قرار داده می شود. شایان توجه است که علاقمندان به مباحث پیشگری و مقالات تخصصی منتشر شده در ستاد مبارزه با مواد مخدر استان می توانند با مراجعه به آدرس ذیل اقدام به استفاده از این منابع نمایند . همچنین به استحضار دوستان رسانده می شود مقالات منتشر شده در این فصلنامه ها در پایگاه های اطلاعاتی DOAJ.ORG/ISC.GOV.IR/DCHQ.IR/ENSANI.IR و پایگاه تخصصی مجلات نور، پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی و ایران مدکس نیز بارگزاری گردیده است.

https://etiadpajohi.ir/