یاری گران زندگی

آسیب اجتماعی اعتیاد ازسوی مقام معظم رهبری بعنوان مهمترین و اولویت دارترین آسیب اجتماعی کشور معرفی شده است و از سوی نهادهای ذیربط تاکنون تدابیر و تاکیدات ویژه ای در قالب طرح ها و مصوبات ستادی به منظور کنترل و کاهش آسیب اجتماعی اعتیاد صورت گرفته است. اعتقاد بر این است که با کنترل و مهار اعتیاد می توان از وقوع بخش مهمی از آسیب های اجتماعی در کشور پیشگیری نمود.ستاد مبارزه با مواد مخدر در اجرای اسناد قانونی مبارزه با مواد مخدر و با توجه به اتخاذ استراتژی متوازن و بکارگیری رویکرد اجتماعی در امر مبارزه بویژه در حوزه کاهش تقاضای مواد مخدر و روان گردان ها، ضمن اشراف کامل بر تمامی ابعاد تقنینی،اجرایی و قضایی تلاش نموده است تا ضمن محوریت قرار دادن اصل پیشگیری و با آگاهی بخشی و ایجاد حساسیت اجتماعی در محیط ها و گروه های مختلف هدف،مانع از ورود افراد و اقشار سالم جامعه به چرخه مخرب و ویرانگر اعتیاد گردیده و بموازات آن راهکارهای علمی مدون و اجتماع محوری را به منظور نجات جان قربانیان و آسیب دیدگان از مواد مخدر،تدوین و به مورد اجرا گذارد.

حفاظت و صیانت از بهبودیافتگان و تدوین برنامه های اجرایی مناسب به منظور تسریع در توانمندسازی،بازتوانی و جامعه پذیری معتادان بهبودیافته از دیگر راهبردهای اجرایی به منظور یاری رساندن به گروه های اجتماعی درگیر اعتیاد بشمار می آید. نکته مهم اینجاست که مقرر است تمامی موارد پیش گفته با محوریت دستگاه های اجرایی عضو و مرتبط ستاد و با مشارکت فعال مردم،گروه های اجتماعی مرجع،اصناف،تشکل های غیر دولتی و سازمان های مردم نهاد در قالب طرحی جامع تحت عنوان " طرح یاری گران زندگی" عملیاتی و اجرایی گردد. که با اجرای این طرح هر فرد و خانواده با آشنایی و اشراف کامل بر معضلات،خطرات و آسیب های ناشی از مصرف مواد مخدر و اعتیاد ، یاریگر افراد و خانواده های سالم یا در معرض خطر دیگری نیز خواهد شد و با شکل گیری این زنجیره پویای آموزشی و حمایتی می توان امیدوارانه به تحقق آینده و جامعه عاری از مواد مخدر و اعتیاد فکر کرد.

با توجه به ضرورت این امر و اهمیت اجرای صحیح طرح یاری گران زندگی در جامعه به تازگی سند طرح اقدام یاری گران زندگی توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور تصویب و ابلاغ شده است که سند راهی برای اجرای آن در سال 1400 می باشد.و دستگاه های عضو این ستاد با هماهنگی و در قالب تفاهم نامه های مشترک موظف به اجرای آن می باشند.

برای مشاهده طرح یاری گران زندگی و  سند طرح اقدام یاری گران زندگی برروی لینک ذیل کلیک نمائید.

طرح یاری گران زندگی

سند طرح اقدام یاری گران زندگی