طرح پناه

برنامه جامع پیشگیری از سوء مصرف مواد ، نشاط و آگاه سازی همگانی در دانشگاه

پناه

برنامه پناه با محوریت پیشگیری و افزایش آگاهی همگانی در سطح دانشگاه و توسط واحدهای مختلف به موازات یکدیگر اجرایی خواهد شد. که در بعد دانشجویی و پرسنلی قابلیت اجرا خواهند داشت. و جامعه هدف آن شامل دانشجویان – پرسنل و کارکنان دانشگاه – اساتید و اعضای محترم هئیت علمی دانشگاه خواهد بود.

این برنامه درپنج فاز قابلیت اجرا دارد.

فاز اول : طرح و معرفی برنامه و ایجاد زمینه جهت تشکیل کمیته های راهبردی برنامه پناه.

فاز دوم : زمان بندی دقیق برنامه و طرح در شورای سیاستگذاری دانشگاه.

فاز سوم: معرفی برنامه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان

فاز چهارم : فاز اجرایی برنامه پناه در دانشگاه

فاز پنجم : ارزشیابی و بازخورد برنامه

 

 

 

 

فاز اول ( تشکیل کمیته های راهبردی )

 طرح و معرفی برنامه و ایجاد زمینه جهت تشکیل کمیته های راهبردی برنامه پناه.

 • برای معرفی برنامه پناه ابتدا با جلسات توجیهی طرح در معاونت دانشجویی اهمیت و ضرورت برنامه مطرح و با جلب رضایت معاون و مدیر دانشجویی جهت اقدامات بعدی برنامه ریزی می گردد.
 • لزوم برگزاری جلسات هماهنگی فی ما بین مدیران معاونت دانشجویی جهت پیشبرد اهداف طرح و همه گیر نمودن طرح ضروری می باشد.

 

فاز دوم ( زمان بندی طرح )

زمان بندی دقیق برنامه و طرح در شورای سیاستگذاری دانشگاه.

 • تعیین زمان برگزاری طرح و تصویب تاریخ اجرای برنامه پناه بصورت منظم در هر سال تحصیلی با توجه به شرایط دانشگاه و زمان شروع ترم های تحصیلی، فصول امتحانات، ورود دانشجویان ورودی جدید و...
 • از مهمترین پیش زمینه های اجرای طرح پناه، معرفی و طرح برنامه در شورای سیاستگذاری دانشگاه و جلب حمایت همه جانبه مسئولین دانشگاه می باشد که این مهم با تدبیر و دوراندیشی مسئولین محترم حاصل می گردد.
 • اعضای کمیته راهبردی طرح در دو بخش کمیته محوری و کمیته اجرایی معرفی می گردند که به منظور هماهنگی هر چه بهتر طرح و اجرای دقیق در یک راستا و به موازات یکدیگر فعالیت می کنند.
 • اجرای برنامه تحت نظارت کمیته محوری پیش خواهد رفت و ضروری است از قسمت های مختلف دانشگاه در این کمیته عضو باشند. ضروری است این گروه قبل از اجرای برنامه شکل گیرد و در خصوص نحوه آغاز فرایند و روند اجرای برنامه تشکیل جلسه دهد. پیشنهاد می شود اعضای این کمیته افراد ذیل باشند.
 • رئیس محترم دانشگاه یا نماینده تام الاختیار ایشان
 • معاون امور دانشجویی    
 • معاون آموزشی دانشگاه    
 • معاون پشتیبانی و منابع انسانی
 • معاون فرهنگی و اجتماعی
 • مدیر حراست
 • مدیر رئابط عمومی دانشگاه
 • رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری یا نماینده ایشان.
 • معاون پژوهشی دانشگاه              
 •            کمیته اجرایی وظیفه برنامه ریزی جهت اجرا و نیز اجرای طرح پناه را بر عهده دارد که متشکل از افراد ذیل می باشد.
 • معاون دانشجویی دانشگاه یا نماینده ایشان
 • مدیر خدمات دانشجویی
 • رئیس مرکز مشاوره دانشجویی
 • مدیر تربیت بدنی
 • رئیس مرکز بهداشت و سلامت
 • مدیر امور خوابگاه های دانشجویی
 • نماینده معاونت فرهنگی دانشگاه
 • نماینده روابط عمومی دانشگاه
 • نماینده معاونت پژوهشی
 • نماینده معاونت آموزشی
 • نماینده انجمن های علمی و کانون های فرهنگی و اجتماعی

 

فاز سوم ( معرفی پناه )

 معرفی برنامه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان

با توجه به حمایت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از اجرای طرح های پیشگیری خلاقانه و حمایت همه جانبه طرحها توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در فاز سوم اجرای طرح ، برنامه پناه بصورت یک برنامه جامع و مدون و جهت اجرایی شدن طرح در سایر دانشگاه ها و نهادهای مرتبط و نیز جلب حمایت مالی و تصویب در برنامه های سیاستگذاری کلان به این ستاد معرفی می گردد.

 

فاز چهارم ( اجرای طرح پناه)

فاز اجرایی برنامه پناه در دانشگاه

این برنامه با همکاری واحدهای مختلف معاونت دانشجویی ( مرکز مشاوره، بهداشت، تربیت بدنی و ادراه خوابگاه ها) و معاونت فرهنگی و پژوهشی دانشگاه برگزار خواهد شد. در بازه زمانی یک هفته ایی با معرفی روزشمار برنامه و بهره گیری از تمامی ظرفیتهای موجود در دانشگاه زمینه های مختلف برنامه بصورت همزمان اجرایی می گردد که با توجه به شرایط دانشگاه و زمانبندی شروع ترم های تحصیلی، فصول امتحانات، ورود دانشجویان ورودی جدید و... سه بازه زمانی یک هفته ایی  در اردیبهشت ، آبان و یا بهمن ماه هر سال پیشنهاد می گردد.

از مهمترین برنامه های اجرایی در طرح پناه می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

-        برگزاری جلسات سخنرانی و نشست های تخصصی در زمینه های سه گانه پیشگیری.

-        برگزاری پنل، همایش و کارگاه های آموزشی.

-        پخش فیلم و نقدهای سینمایی با موضوعات مرتبط با پیشگیری.

-        برگزاری مسابقات ورزشی.

-        برگزاری مسابقات فرهنگی و علمی.

-        استفاده از تشکل ها ، کانون ها و انجمن های علمی دانشجویی.

-        توزیع بروشور و پوسترهای پیشگیری در خوابگاه و دانشکده ها.

-        تبلیغات محیطی و اطلاع رسانی همگانی در سطح دانشگاه.

-         اجرای برنامه های خانواده محور ویژه دانشجویان و پرسنل دانشگاه.

-        اجرای برنامه متنوع با موضوعات شاد و ایجاد روحیه نشاط و همدلی در بین دانشجویان.

-        و.....

برنامه پناه با محوریت پیشگیری و افزایش آگاهی همگانی در سطح دانشگاه و توسط واحدهای مختلف به موازات یکدیگر اجرایی خواهد شد. که در بعد دانشجویی و پرسنلی قابلیت اجرا خواهند داشت. و جامعه هدف آن شامل دانشجویان – پرسنل و کارکنان دانشگاه – اساتید و اعضای محترم هئیت علمی دانشگاه خواهد بود.

 

 

فاز پنجم ( ارزشیابی و بازخورد )

ارزشیابی و بازخورد برنامه

با توجه به اهمیت موضوع پیشگیری و تعیین جایگاه عملکردی طرح در طول اجرای برنامه با انجام نظرسنجی و نیز بهره گیری از شیوه ارزیابی علمی پیش آزمون و پس آزمون قبل از شروع برنامه و بعد از آن اثربخشی طرح آزمایش می گردد و در سطح بالاتر تاثیر آن را در طرحهای اجرایی وزارت علوم نظیر"بررسی سیمای زندگی دانشجویان" و نیز" طرح شیوع شناسی مصرف مواد در دانشجویان" مشاهده نمود.