پذیرش در شعبه مرکزی و خوابگاه

نوبت دهی و پذیرش در مرکز مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز بصورت حضوری و با در اختیار داشتن کارت شناسایی و کارت دانشجویی امکان پذیر است. مراجعان محترم می توانند با حضور در مرکز مشاوره مرکزی یا دفاتر مشاوره خوابگاه نسبت به فرایند پذیرش اقدام نمایند.
 
شعبه مرکزی: شنبه الی چهارشنبه ۸الی۱۶
دانشگاه شهید چمران اهواز. معاونت دانشجویی جنب درمانگاه. مرکز مشاوره و روانشناختی دانشگاه .
 
شعبه مشاوره خوابگاه پسران:  روزهای شنبه دوشنبه چهارشنبه  جمعه  ساعت ۱۷الی۲۰
مجتمع خوابگاهی شهید علم الهدی. بلوک شهید موسوی اتاق ۳
 
شعبه مشاوره خوابگاه دختران: یکشنبه دوشنبه سه شنبه ساعت۱۷الی۲۰
مجتمع خوابگاهی حضرت معصومه س . قسمت اداری . اتاق مشاوره