خلاقیتی برای سقوط

  هفته ملی بدون ذخانیات 4 الی 10 خرداد 1400 شنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۰

دوئل مرگ!

  هفته ملی بدون دخانیات 3 الی 10 خرداد 1400 شنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۰

قلیان سمی برای خانواده

قلیان سمی برای خانواده شنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۰

کلیپ شب یلدا

شب یلدا به بلندی یک عمر خاطره دوشنبه، ۱ دی ۱۳۹۹

سخنی با دانشجویان نو ورود

سخنی با دانشجویان ورودی جدید به دانشگاه شهید چمران اهواز جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

وقتی هیجانات زندگی ما را کنترل می کنند

وقتی هیجانات در زندگی مار را کنترل می کنند. سه‌شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۹

کرونا و رابطه با خانواده

نگاهی به رابطه ویروس کووید 19 با خانواده سه‌شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۹

مصرف حشیش سوق دهنده مرگ

اثرات تخریبی مصرف حشیش یک‌شنبه، ۱ تیر ۱۳۹۹

گام های ترک سیگار

مصرف دخانیات عامل مهمی در بروز بیماری های مزمن و سرطان. چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

کلیپ آموشی خشونت عاطفی

...چهارشنبه، ۸ آبان ۱۳۹۸

کلیپ آموزشی تاب آوری

...چهارشنبه، ۸ آبان ۱۳۹۸

مضرات مصرف قلیان

...چهارشنبه، ۸ آبان ۱۳۹۸

کلیپ کوتاه در خصوص شادی در زندگی

...چهارشنبه، ۸ آبان ۱۳۹۸

کلیپ کوتاه کنترل خشم

 کلیپ آموزشی در خصوص کنترل خشم سه‌شنبه، ۲ مهر ۱۳۹۸

کلیپ آموزشی شکست عاطفی

فیلم کوتاه در خصوص شکست عاطفی سه‌شنبه، ۲ مهر ۱۳۹۸

انیمیشن تفاهم

انیمیشن کوتاه در خصوص کنترل خشمسه‌شنبه، ۲ مهر ۱۳۹۸

کلیپ کوتاه خود مراقبتی

کلیپ آموزشی خود مراقبتیسه‌شنبه، ۲ مهر ۱۳۹۸