تیم درمان پاره وقت مرکز مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

 

ردیف نام و نام خانوادگی   
1

ذبیح اله عباسپور 
  مشاور ازدواج و خانواده
2 غلامرضا رجبی     مشاور ازدواج و خانواده
3 دکتر مرتضی امیدیان     مشاورتربیتی
4 سحر کریمپور    درمانگر بالینی
5 راشین صبری نظرزاده     مشاور و درمانگر بالینی
دکتر میثم خدیوی      درمانگر بالینی
7 دکتر روح الله سعادت زاده     مشاور تحصیلی
8 دکتر رضا خجسته مهر   مشاور خانواده
9 نیما عارفی    درمانگر و مشاور بالینی
10 دکتر نجمه حمید   روانشناس بالینی
11 دکتر سودابه بساک نژاد     روانشناس بالینی
12 دکتر عسگر آتش افروز    فرزندپروری و استعدادیابی
13 دکتر بهرام پیمان نیا     روانشناس بالینی