تاریخچه مرکز مشاوره

  1. تاریخچه کوتاه تاسیس مرکز مشاوره دانشگاه :

مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز از سال 1368 با یک نفر نیروی پاره وقت فعالیت خود را در دانشکده فنی و مهندسی آغاز نمود. در سال 1376 بدلیل محدودیت فضای فیزیکی به حوزه معاونت دانشجویی انتقال یافت،و با گسترش فعالیتهای خود علاوه بر سایت اصلی مرکز مشاوره در شعب مستقر در خوابگاههای دانشجویی نیز به ارائه خدمات روان شناختی،مشاوره و روانپزشکی و .... پرداخت.

  1. مشخصات روسای مرکز به ترتیب زمان مسؤلیت :

الف ) سید محمدرضا طباطبایی

مدرک تحصیلی: لیسانس روانشناسی بالینی

سابقه مسئولیت: از سال 74 – 1368

نوع همکاری : پاره وقت

ب ) فرخنده دنیوی زاده  .   

 مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 سابقه مسئولیت : از سال 1374 تاکنون ادامه دارد.

نوع همکاری : تمام وقت / رسمی.   

بدلیل وجود دانشکده های اقماری این دانشگاه در شهرهای دزفول، شوشتر، رامین (ملاثانی) ،خرمشهر و بهبهان و ضرورت ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره ای به دانشجویان آن دانشکده ها در سال 1379 همزمان در کلیه دانشکده های اقماری ذکر شده دانشگاه شهید چمران شعب مرکز مشاوره افتتاح گردید. در این راستا تلاش بسیار گردید تا خدمات روانشناختی و مشاوره در آن دانشکده ها به نحو مطلوب انجام گردد به نحوی که در پاره ایی مواقع روانشناس و مشاور از اهواز به آن دانشکده ها اعزام می گردید (بدلیل کمبود نیروی متخصص بومی). به بیان دیگر فعالیت های مرکز مشاوره دانشجوئی دانشگاه شهید چمران متمرکز بر 8 بخش می باشد که عبارتنداز: پذیرش ، مشاوره، درمان (رواندرمانی ، روانپزشکی )، مددکاری ، روانسنجی ، آموزش، انتشارات و پژوهش . جهت ارائه خدمات مشاوره ای و رواندرمانی با بهره مندی از حضور تعدادی از اعضاء هیات علمی گروههای روان شناسی و مشاوره و همچنین متخصصین و کارشناسان مجرب در این حیطه و حضور روانپزشک در مرکز مشاوره به منظور درمان داروئی آندسته از مراجعینی که نیاز به دارودرمانی دارند، این مرکز توانسته است تا حد زیادی جوابگوی مراجعین به مرکز مشاوره باشد. همچنین وجود کتابخانه تخصصی با 650 جلد کتاب جهت استفاده مراجعین و بهره مندی از تستهای روانشناختی موجود در مرکز مشاوره بعنوان ابزار کمک تشخیصی از دیگر خدمات این مرکز می باشد.

علاوه بر مشاوره و رواندرمانی فردی ، مشاوره گروهی نیز از جمله فعالیتهایی است که در این مرکز انجام می شود که پیرامون موضوعات مختلف از جمله : بهبود روابط اجتماعی ، غلبه بر اضطراب کنفرانس، شیوه صحیح مطالعه و تمرکز بر حواس، مشاوره پیش از ازدواج، آنچه که باید درباره اعتیاد و مواد مخدر بدانیم ، برنامه ریزی درسی، برقراری ارتباط موثر، تاثیر مواد روانگردان بر مطالعه و......، نام برد.