بروشور

بروشور

اسناد
عنوان توضیح دانلود
بروشور روز جهانی سلامت روان دانلود (363.5k)
بروشور راهکارهای مدیریت استرس دانلود (990.2k)
راهنمای ترک دخانیات دانلود (4,574.9k)
دود دست دوم دخانیات دانلود (2,552.9k)
قلیان اپیدمی جهانی دانلود (901.4k)
دلایلی برای ترک دخانیات دانلود (1,244.4k)
تمرکز بر حذف قلیان از اماکن عمومی دانلود (8,047.0k)
ترک دخانیات یک ضرورت پیشگیری از کرونا دانلود (7,290.4k)
پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی دانلود (4,683.7k)
اقدامات قانونی جهانی برای کنترل قلیان دانلود (3,049.1k)
ده راهکار کنترل خشم دانلود (1,241.2k)
اهنمای نو ورودی های جدید 99 دانلود (1,382.2k)
تکنیک های تقویت حافظه دانلود (692.7k)
بحران کرونا و چالش خودتنظیمی دانلود (738.6k)
بروشور جشنواره یاری گران زندگی دانلود (10,909.3k)
توصیه آزمون آنلاین 6 دانلود (343.6k)
توصیه آزمون آنلاین 4 دانلود (334.2k)
توصیه آزمون آنلاین 2 دانلود (228.3k)
بروشور نشاط و همدلی دانلود (446.1k)
بروشور خودمراقبتی دانلود (403.8k)
بروشور تاب آوری دانلود (381.5k)
AIDS 98 (2) دانلود (14,968.4k)
از ایدز چه می دانید؟ دانلود (1,890.4k)
نقش نشاط در پیشگیری از خودکشی دانلود (646.7k)
نقش تاب آوری و مهارتهای زندگی در پیشگیری از خودکشی دانلود (645.9k)
خودمراقبتی و پیشگیری از خودکشی دانلود (1,611.7k)
جایگاه رسانه و فضای مجازی در پیشگیری از خودکشی دانلود (588.6k)
تحکیم خانواده و پیشگیری از خودکشی دانلود (651.9k)
تاثیر عوامل اجتماعی در پیشگیری از خودکشی دانلود (592.1k)
اهمیت و ضرورت پیشگیری از خودکشی در کودکان و نوجوانان دانلود (965.4k)
هیجانات دانلود (148.9k)
مشکلات مالی دانلود (348.9k)
غم غربت دانلود (1,033.8k)
غلبه بر اهمال کاری دانلود (165.3k)
عبور از یک بحران دانلود (159.8k)
سازگاری در دانشگاه دانلود (196.2k)
تفاوت فرهنگی در دانشگاه دانلود (138.4k)
مهمان دردسر ساز شب امتحان دانلود (277.4k)
معرفی مرکز مشاوره دانلود (246.6k)
گل نازیبا دانلود (331.6k)
گفتگو کنیم دانلود (643.2k)
شیب تند سقوط دانلود (509.3k)
ریتالین دانلود (326.7k)
راهکارهای اجتماعی کردن مواد دانلود (329.3k)
درمان افسردگی دانلود (345.2k)
خوابگاه ، چالشها و فرصتها .docx دانلود (397.6k)
پیشگیری اولیه از اعتیاد دانلود (253.3k)
پنجره جوهری دانلود (266.2k)
بروشور ورودی جدید دانلود (440.0k)
آگاه سازی دانلود (356.0k)
HIV دانلود (358.1k)

پوستر

پوستر

اسناد
عنوان توضیح دانلود
WhatsApp Image 2021-06-02 at 10.42.09 دانلود (102.8k)
WhatsApp Image 2021-06-02 at 10.42.02 دانلود (107.2k)
WhatsApp Image 2021-06-02 at 10.38.59 دانلود (25.2k)
WhatsApp Image 2021-06-02 at 10.38.27 دانلود (91.9k)
WhatsApp Image 2021-06-01 at 12.56.46 دانلود (33.8k)
هفته بدون دخانیات 5 دانلود (2,754.1k)
هفته بدون دخانیات 4 دانلود (4,997.5k)
هفته بدون دخانیات 3 دانلود (5,924.4k)
هفته بدون دخانیات 2 دانلود (1,930.2k)
هفته ملی بدون دخانیات 1 دانلود (4,700.7k)
پوستر پیشگیری از ایدز 99 دانلود (313.0k)
باورهای رایج در مورد ایدز و اچ ای وی دانلود (242.1k)
پوستر ایدز 2 دانلود (85.7k)
پوستر ایدز دانلود (80.9k)
پوستر خودمراقبتی ایدز 99 دانلود (357.1k)
دخانیات 2 دانلود (46.3k)
دخانیات 1 دانلود (69.0k)
گام ترک سیگار دانلود (83.6k)
روز جهانی بدون دخانیات 6 دانلود (50.8k)
روز جهانی بدون دخانیات 5 دانلود (3,795.0k)
روز جهانی بدون دخانیات 4 دانلود (76.9k)
روز جهانی بدون دخانیات 3 دانلود (73.2k)
روز جهانی بدون دخانیات 2 دانلود (4,459.8k)
روز جهانی بدون دخانیات 1 دانلود (5,644.6k)
poster HIV دانلود (109.3k)
پوستر ایدز 98 دانلود (64.7k)
مزاحمت خیابانی دانلود (1,248.7k)
اعتماد به نفس در زنان دانلود (1,055.8k)
آگاه سازی زنان دانلود (140.7k)
جلوگیری از آزار خیابانی دانلود (1,321.9k)
جوان دانشجو2-کوچک دانلود (171.6k)
نشاط اجتماعی دانلود (8,311.7k)
خودکشی دانلود (6,144.0k)
HIV-AIDS poster دانلود (3,983.7k)
افسردگی 2در3 دانلود (6,727.2k)
AIDS pamphlet2page2 copy دانلود (4,268.0k)
AIDS pamphlet2page1 دانلود (5,499.8k)
AIDS pamphlet1 page4 دانلود (7,531.7k)
AIDS pamphlet1 page2 دانلود (8,858.6k)